Climate change related standards and schemes

Standards and schemes relating to climate change and sustainability

Våra standards

Se alla standarder

EU:s system för utsläppshandel (EUETS)

EUETS infördes i hela EU under 2005 som EU:s utsläppshandelssystem i syfte att hjälpa medlemsländerna att uppfylla sina utsläppsminskningsmål i enlighet med överenskommelser i Kyotoprotokollet. Direktivet för EU:s handelssystem för utsläpp reviderades sedan, som en del av EU 2020; Klimat-och energipaketet i december 2008.

ISO 14064

Allt fler företag övervakar frivilligt sina utsläpp av växthusgaser. ISO 14064 är en internationell standard som ger ett ramverk för revision och verifiering av västhusgaser.