Climate change training

Climate change issues, regulation and voluntary opportunities are constantly evolving. How does it impact upon your business and what opportunities will you identify to improve your performance?

We provide practical client training courses worldwide in various languages, led by trained and qualified tutors. We offer both public and in-company training events including customised training solutions.

Våra Öppna Kurser

Ekonomiskt motiverat fusk (EMA)

En föreläsning med ett nationellt och internationellt perspektiv, om fusk med både förpackningsmaterial, livsmedel och löften kring dessa.

Diplomerad Lead Auditor

Denna utbildningen är riktad till dig som vill arbeta som Lead auditor samt kunna granska kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 9001. Om du i dagsläget arbetar som tex. revisor, kvalitetschef eller motsvarande och vill uppgradera din roll och formellt bli en diplomerad Lead auditor av ett ackrediterat godkänt certifieringsorgan, då är denna utbildningen för dig.

Grundkurs i ISO 9001

Få en komplett förståelse om hur du integrerar och bygger ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015

Grundkurs i ISO 14001

Få en komplett förståelse om hur du integrerar och bygger ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015.

Grundkurs i ISO 45001

En komplett genomgång och workshop av den nya internationella arbetsmiljöstandarden.

Internrevisionteknik

Kunskap och verktyg för att kunna utföra en internrevision mot ett ledningssystem

PED - For manufacturers

This course is to provide participants with an opportunity to gain a comprehensive appreciation of the Pressure Equipment Directive (PED now 2014/68/EU).

Grundorsaksanalys

En genomgång och workshop om metoder för avvikelsehantering och problemlösning!