Standarder inom hälsa och säkerhet

standarder, system och direktiv inom hälsa och säkerhet

Våra standards

Se alla standarder

Certifiering: AFS 2001 Arbetsmiljöledningssystem

Arbetsmiljö AFS 2001 är ett hjälpmedel för ditt företag att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen, samt att en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.