LR Consultant Network

Vårt konsultnätverk hjälper dig att få kontakt med organisationer som behöver hjälp, support eller vägledning vid implementering och underhåll av sitt ledningssystem

LR Consultant Network Banner Sweden

Syftet med detta konsultnätverk är att stödja varandras affärer genom att ge och utbyta kontakter och förfrågningar. LR vidarebefordrar förfrågningar gällande implementeringar av ledningssystem till de konsulter som bäst lämpar sig utifrån branschkunskap och erfarenhet. Som konsult så kan du rekommendera LR som certifieringsorgan eller någon av våra kurser.  

Viktigt att nämna är att som en globalt ackrediterad och oberoende organisation premierar och rekommenderar vi inte enskilda konsulter då detta kan påverka vårt oberoende. Men då vi ofta får förfrågningar gällande framtagning av ledningssystem så bryter en överföring av flera möjliga kontakter inte mot reglerna.  

Medlemskapet är helt kostnadsfritt och bygger på ett informellt samarbete för att stärka våra affärer. 

Medlemsförmåner Recognised Consultant

• Fri tillgång till teknisk expertis/bollplank med vår tekniska avdelning

• 15 % rabatt på alla kurser från LR för dig och dina kunder       

• Inbjudan till speciella nätverksträffar och seminarier  

• Rätt att använda vår LR logotype för "Recognized Consultant"  

• Du får vårt digitala nyhetsbrev för Consultant Network.

Behöver du hjälp med att bygga ett ledningssystem?

Maila oss på Nordicsales@lrqa.se så skickar vi dig en lista på relevanta konsultföretag och kontaktuppgifter som matchar ert behov.