Kundinformation och information hur man får använda Logo och certifieringsmärke

Härunder finns  olika kundinformationsdokument för olika standarder och steg i våran revisionsprocess. De är samtliga skrivna för att ge dig en enkel överskådlig bild av det intressanta området. I listan finns bland annat dokument om våran klagomålsprocess, regler för hur våra certifierings märken får användas och hur man överför ett giltigt certifikat till LRQA.

Kundinformation och information hur man får använda Logo och certifieringsmärke