Informationssäkerhet

En ökad komplexitet och tekniska framsteg kan göra det svårt att se till att dina medarbetare har den kunskap och färdigheter de behöver för att upprätthålla och förbättra systemen och tillfredsställa användare och kunder.

Pålitliga och säkra informationshanteringssystem är idag helt avgörande för de flesta organisationer. Informationen som ska skyddas kan vara tryckt på papper, vara lagrad elektroniskt, överföras med post eller med elektroniska hjälpmedel, visas på film eller yttras i en konversation.  De affärskritiska utmaningarna inom detta område är:

  • Systemberedskap och insatskapacitet som möjliggör kontinuitet.
  • Ansvaret för att fastställa lösningar som förhindrar och mildrar hot och sårbarheter mot systemet
  • Ökade kundförväntningar.
  • Ekonomiska konsekvenser som kräver ökad effektivitet på begränsade budgetar.
  • Att säkerställa tillräckliga kontroller för att hantera sekretess, integritet och tillgång till information.
  • Hot från bedrägerier, sabotage och virus.

Vilket är ert säkerhetsbehov?

Hur säker är du att ditt företag har lämpliga kontroller och rutiner för att undvika sådana händelser? Ledningssystem inom informationssäkerhet använder sig av ett riskbaserat tillvägagångssätt och är mycket värdefulla verktyg för ansvariga som letar efter pragmatiska lösningar på deras säkerhetsbehov. 

En oberoende genomgång av ert säkerhetssystem.

Lloyd´s Register erbjuder revisorer och utbildare med sektorsspecifik kompetens. Deras gedigna utbildning och kompetens gör att de förstår utmaningarna med att möjliggöra ett strategiskt fokus i tider med mycket pågående och snabba förändringar. Vi erbjuder ett brett utbud av certifierings- och utbildningstjänster som med fördel kan skräddarsys för att förstärka arbetet med informationssäkerhet för just er organisation t.ex. med ISO 27001 och GDPR.