informationssäkerhet

Pålitliga och säkra IT-tjänster och informationshanteringssystem är avgörande för de flesta organisationer. Affärskritiska utmaningar inom detta område är:

  • Systemberedskap och insatskapacitet som möjliggör kontinuitet.
  • Ansvaret för att fastställa lösningar som förhindrar och mildrar hot och sårbarheter mot systemet
  • Ökade kundförväntningar.
  • Ekonomiska konsekvenser som kräver ökad effektivitet på begränsade budgetar.
  • Att säkerställa tillräckliga kontroller för att hantera sekretess, integritet och tillgång till information.
  • Hot från bedrägerier, sabotage och virus.

Hur säker är du att ditt företag har lämpliga kontroller och rutiner för att undvika sådana händelser? Med en instabil ekonomi, tuffare kundförväntningar och en oförutsägbar marknad gör är IT-branschen söker lösningar för att hjälpa till att hantera dessa utmaningar. Vi kan hjälpa till. 

Som leverantör av LRQA Business Assurance till IT-branschen förstår vi de utmaningar du ställs inför. Våra experter är beredda att hjälpa dig att hantera dina risker när du möter dessa utmaningar. I decennier har vi levererat betrodd oberoende bedömning, certifiering och utbildning till IT-branschen och våra kunder är bland de största namnen inom branschen. Våra bedömare är IT- branschspecialister som har arbetat inom branschen och som matchas med ditt företags behov. Detta möjliggör en effektiv och robust bedömning av just ditt system.