Standarder, system och direktiv relaterade till informations och IT-säkerhet

Våra standards

Se alla standarder

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000 IT Service Management är ett styrningssystem för IT-tjänster som innehåller ett antal regler för avtal, kvalitet, kostnader och tjänsteleverans. Standarden kan hjälpa till att utvärdera och välja leverantör.

ISO/IEC 27001

ISO 27001 är en standard för informationssäkerhet som fokuserar på hot och risker som kan uppkomma inom ett företag. Standarden tillämpas framförallt av företag och organisationer som hanterar stora mängder känslig och värdefull information.