Kvalitet som en standard

Ett kvalitetsledningssystem ger den organisationsstruktur, de rutiner, processer och resurser som behövs för att säkerställa kvaliteten på produkter och tjänster från ert företag. Den är ett officiellt erkännande av er vilja att nå perfekta resultat och är ofta ett juridiskt krav för att kunna komma in på marknaden i branscher som flygindustrin.

Globalt riktmärke

Den senaste ISO Survey of Certifications-undersökningen visade att ISO 9001 har blivit ett globalt riktmärke, med över en miljon certifieringar. Globala sektorer som flygindustrin, bilindustrin och IT-branschen har också fortsatt fokusera på kvalitet genom att bygga på ISO-principerna.

Dessa två fakta visar på vikten av robusta kvalitetsledningssystem som en central åtgärd för aktieägarnas engagemang och företagets rykte.

Principer och fördelar

Ett effektivt kvalitetsledningssystem ger en strukturerad och systematisk metod för att förbättra kundernas erfarenhet – och hjälper er att nå andra företagsmål.

Oavsett om ni har kontraktskrav som kräver att ni att skaffar certifiering enligt en erkänd kvalitetsstandard, eller om ni är ett av de allt fler företag som vill ha effektiva processer och förbättrad självstyrning, finns det flera stora fördelar med ett införa ett kvalitetsledningssystem i företaget.