kvalitetsrelaterade standarder

Standarder och system avseende kvalitetsledningssystem

Våra standards

Se alla standarder

AS 9100 Aerospace

AS 9100 Kvalitet och säkerhet är av största vikt inom den riskfyllda flygindustrin. Certifiering enligt 9100/9110/9120 visar engagemang i både kvalitet och säkerhet och ger konkurrensfördelar.

IRIS

IRIS är ett globalt initiativ som utvecklats och leds av UNIFE (Association of European Railway Industries) för att utvärdera ledningssystem inom järnvägsbranschen. IRIS baseras på och är ett komplement till ISO 9001 med krav som är specifika för tillverkning av rälsburna fordon.

ISO 9001

Customers demand the best service and product quality. ISO 9001 Quality Management Systems (QMS) certification demonstrates commitment to both these and helps drive competitive advantage. LRQA Business Assurance, helps organisations manage their systems and risks to improve and protect their current and future performance.

Lead auditor AS9100

We are looking for a qualified lead auditor AS9100. As a lead auditor you will verify management systems in the area of quality and environmental management mainly in the aerospace industry.