Livsmedelssäkerhet

Säkerställ att er leveranskedja för livsmedel är säker och hållbar

Livsmedelsbranschen möter allt mer krävande kunder med bl.a. ökande myndighetskrav, varumärkesproblem, miljöpåverkan och problem med tillväxt och lönsamhet.

Lloyds Register har arbetat med världens ledande varumärken och att utveckla deras kvalitetsledningssystem i över 25 år. Vi hjälper er att effektivt skydda ert varumärkes rykte och era kunder genom att angripa komplexa risker i hela leveranskedjan och säkerställa livsmedelssäkerhet och hållbarhet. För att kunna hjälpa er har vi erfarna livsmedelsrevisorer som kombinerar vår unika metodik med stor branscherfarenhet och omfattande kunskaper om internationella och lokala standarder och program.

Kontakta oss för mer information om livsmedelssäkerhet.