Säkerställ att er leveranskedja för livsmedel är säker och hållbar

Livsmedelsbranschen möter allt mer krävande kunder med bl.a. ökande myndighetskrav, varumärkesproblem, miljöpåverkan och problem med tillväxt och lönsamhet.

Lloyd´s Register har arbetat med världens ledande varumärken och att utveckla deras kvalitetsledningssystem i över 25 år. Vi hjälper er att effektivt skydda ert varumärkes rykte och era kunder genom att angripa komplexa risker i hela leveranskedjan och säkerställa livsmedelssäkerhet och hållbarhet. 

farmer with tablet in field

FSSC 22000

Läs mer om FSSC 22000. Standarden är framtagen för producenter och leverantörer inom livsmedelskedjan där fokus ligger på säker produktutveckling och livsmedelssäkerhet

Food sustainability

BRC Global standards

BRC Global Standards används av leverantörer och globala återförsäljare. De underlättar standardisering av kvalitet, säkerhet, operativa kriterier och tillverkares uppfyllande av rättsliga skyldigheter.

Säkra kosttillskott

Certifieringen enligt "System för säkra kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter till konsument" är en bekräftelse att ert företag aktivt arbetar med och uppfyller kraven i Svensk Egenvårds branschriktlinjer.

Guide - olika livsmedelssäkerhetssystem

Ladda hem vår översikt och guide för val av livsmedelssäkerhetssystem.

Food Supply - supermarket

Ekonomiskt motiverat fusk (EMA) i leveranskedjan för livsmedel och förpackningar

Ladda ner vår presentation av matfusk i livsmedelskedjan framtagen av vår Senior Lead Assessor Anders Nilsson.