Miljö och energi

ISO 14001 är den internationella specifikationen för miljöledningssystem som hjälper din organisation att identifiera, prioritera och hantera miljörisker som en del av era normala affärsmetoder .

Med hjälp av en certifiering mot ISO 14001 kan din organisation effektivt hantera er miljöpåverkan genom att följa miljömål och efterleva lagstiftning. ISO 14001 kan tillämpas på alla typer av organisationer inom alla brancher och sektorer.