ISO 45001 planeras att publiceras i mars 2018

Efter möten i juni 2016, publiceras nu den andra utgåvan av ISO 45001 (DIS 2) - vilket är den nya arbetsmiljöstandard som utvecklats av International Organization for Standardization (ISO). I de arbetsgruppsmöten som hölls av ansvariga i Litauen för utvecklingen av den nya standarden enades de i flertalet av kraven 4 till 10.

Arbetsgruppen kommer att träffas i Wein, februari 2017 för att sammanställa synpunkter och för att färdigställa standarden.