LRQA Live Nordic 2016 – En fördjupning av kraven i nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Image - LRQA Live NordicLRQA Live Nordic hölls idag i Göteborg där en publik på cirka 50 personer som lyssnade och deltog på ett inspirerande seminarium om de betydande förändringarna i nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och hur dessa förändringar kommer att påverka deras organisation. Syftet med dagens agenda var att ge organisationer de viktigaste verktygen och bättre kunskap som de behöver för att göra den kommande övergången smidig. Då LRQA är medlemmar i den oberoende internationella organisationen för certifiering (IIOC) och då vi hjälpt till att forma de nya standarderna, så är vi väl förberedda för att informera våra klienter om de reviderade kraven.

"Offentliggörandet av ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 representerar den mest betydande ändring av standarderna på mycket länge. LRQA Live belyste dessa förändringar och den stora inverkan de kommer att få på certifierade företag. Vi är mycket glada att så många av våra klienter kunde medverka och lyssna på våra tekniska experter. De allra flesta tyckte att seminariet var mycket användbart för att planera sin övergång” Säger David Derrick, North Europe Area Operations Manager på LRQA.

För dem som missade seminariet så erbjuder LRQA ett flertal kurser för övergången till nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015