LRQA standarder uppdatering: International Automotive Task Force (IATF) har publicerat IATF 16949:2016, reviderad kvalitetsstandard för fordonsindustrin

International Automotive Task Force (IATF) har precis publicerat IATF 16949:2016, som ersätter ISO/TS 16949:2009 och representerar den reviderade kvalitetsstandarden för fordonsindustrin.

Baserat på internationella kvalitetsledningssystemstandarden ISO 9001, organisationer som för närvarande är certifierade enligt ISO/TS 16949:2009 kommer att behöva ha gjort övergången 14 september 2018.

Kevin How, LRQA globala fordonstekniska chef, delade sin syn på det senaste tillkännagivandet från IATF; “Eftersom det inte längre finns en internationell (ISO) standard, kommer IATF 16949:2016 att implementeras som ett tillägg till, och tillsammans med ISO 9001:2015, snarare än att vara ett fristående kvalitetsledningssystem. Det kommer att anpassas till andra viktiga ledningssystemstandarder genom användning av en struktur och kärntext som är gemensam för ISO Annex SL.”

IATF har också gett ut ett vägledningsdokument som täcker nyckelområden, inklusive övergångstidslinjer för organisationer, som för närvarande är certifierade enligt, eller funderar på certifiering ISO/TS 16949.

Med några av världens ledande standarder som har reviderats, går LRQA i spetsen för att kommunicera ändringarna. Vi erbjuder en rad av bedömningstjänster samt offentliga och interna utbildningar, som alla syftar till att bidra till att säkerställa att organisationer över hela världen har en smidig övergång till de nya normerna.

För mer information, email enquiries@lrqa.comeller besök www.lrqa.com/isostandardsupdate.