IAF har meddelat att från och med den 15 mars 2018 måste alla bedömningar av ISO 9001 och ISO 14001 utföras mot 2015 års version av standarden.

Vi vill uppmärksamma våra kunder på en förändring av tidsplanerna för övergång till de reviderade standarderna - ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta har beslutats av International Accreditation Forum (IAF), den globala organisationen för ackrediteringsorgan. IAF har meddelat att från och med den 15 mars 2018 måste alla revisioner av ISO 9001 och ISO 14001 utföras mot 2015 års version av standarden. 

Denna förändring kommer påverka er organisation enligt följande: 

Er organisation har redan gjort övergången

 

Ingen åtgärd behövs

Övergångsrevision inbokad före den 15 mars 2018

Övergångsrevision inte inbokad

Vi rekommenderar att du bokar in din övergångsrevision så snart som möjligt

Uppföljning eller förnyelse av certifikat enligt ”gamla” standarder som är inbokade före den 15 mars 2018

Vi rekommenderar att ni även genomför en övergångsrevision i samband med dessa revisioner.

Uppföljning- eller förnyelserevisioner enligt de äldre versionerna av standarderna som inte ännu är inbokade eller som är inbokade efter den 15 mars 2018

Vi kommer även att behöva genomföra en övergångsrevision till de nya standarderna i samband med dessa besök eller separat.


Som ditt certifieringsorgan vill vi inte riskera att ni förlorar ert certifikat. Om ni faller inom en av de tre sista kategorierna, kontakta oss så snart som möjligt för att planera din revision.