ISO 45001, den nya ISO-standarden är snart här

När ISO 45001 publiceras förväntas det att BS OHSAS 18001, den vida använda brittiska standarden för arbetsmiljö, kommer dras tillbaka och att det kommer införas en avtalad övergångsperiod till den nya standarden.

Tidsplan för ISO 45001

Baserat på den senaste informationen från arbetsgruppen är tidschemat för publicering av ISO 45001:

 • Februari 2017 – Redigering och förberedelse av DIS2
 • Mars 2017 – DIS2 publiceras för översättning
 • Slutet av maj 2017 – Formell omröstning om DIS2 genomförs
 • Slutet av juli 2017 – Resultaten av omröstningen om DIS2 och kommentarer offentliggörs
 • September 2017 – PC283 och WG1 träffas för att granska resultaten av omröstningen om DIS2
 • November 2017 – ISOs centrala sekretariat beslutar om DIS2 godkänns och om steget till slutgiltigt utkast (final draft international standard, FDIS) inte kommer att behövas. Publicering kan ske så snart som november 2017.
 • Mars 2018 – Förväntad publicering om ISOs centrala sekretariat beslutar att FDIS behövs

Vad kan vi vänta oss från ISO 45001?

 • Anpassning av nationella arbetsmiljöstandarder Det övergripande syftet med ISO 45001 är samma som för OHSAS 18001: Att anpassa de många nationella standarderna för system inom arbetsmiljöstyrning till en standard med avsikten att eliminera förvirring och marknadsuppdelning.
 • Struktur enligt Annex SL Liksom alla nya och reviderade ISO-standarder kommer ISO 45001 följa samma gemensamma terminologi och struktur som finns i Annex SL. Detta är en avgörande skillnad mellan OHSAS 18001 och ISO 45001.
 • Organisationens förutsättningar Annex SL medför ett starkare fokus på organisationens förutsättningar. Organisationer kommer behöva ta hänsyn till de arbetsmiljörisker som påverkar dem direkt och även ta med i beräkningen samhället i stort och hur deras arbete kan påverka grupper i omgivningen.
 • Företagsledning och arbetstagarinflytande Arbetsmiljöns roll kommer inte vara enbart den arbetsmiljöansvariges enskilda ansvar, utan det kommer bli mer inblandning från organisationens högsta ledning och större arbetstagarinflytande i utvecklingen av policy och system.

Hur kan LRQA hjälpa till?

För mer information om våra tjänster eller kurser inom arbetsmiljö -

kontakta oss på nordicsales@lrqa.com eller 031-26 21 80

Här kan du läsa mer om arbetet med ISO 45001.