ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 – Ett år kvar till deadline

NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT...

Idag den 15 september, så är det bara ett år kvar till certifikaten ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 inte längre är giltiga. Detta kan få allvarliga konsekvenser för er organisation och påverka både rykte och affärer. Deadlinen gäller även andra relaterade kvalitetsstandarder såsom t.ex. AS-standarden inom flygindustrin, IATF 16949:2016 för bilindustrin samt ISO /TS 22163:2016 för tågindustrin.

För organisationer som inte ens börjat planera sin övergång så är det mycket viktigt att börja omgående så att ni inte riskerar att bli utan certifikat efter den 15 september 2018. Det behövs även marginal för att hinna med att eventuella avvikelser som behöver korrigeras, implementeras och godkännas gentemot den reviderade standarden.

Det finns ingen generell tidsperiod som vi kan säga att en övergång tar till den reviderade standarden utan det beror helt på företagets nuläge och egna förutsättningar. För att komma igång så smidigt som möjligt så rekommenderar vi generellt att ni genomför en GAP-analys. Genom denna så identifieras effektivt er organisations eventuella problemområden gentemot hur ni klarar en övergång till ny standard. Ni får en realistisk tidsplan och förslags till årgärder från vår revisor så att ni så smidigt som möjligt kan certifieras gentemot den reviderade standarden.

För att undvika eventuella flaskhalsar (t.ex. val av revisor, omarbete av system, utbildning av relevant personal) rekommenderar vi starkt att ni påbörjar planeringen med er övergång omgående. Med rätt förberedelser finns goda möjligheter att lyckas med övergången och bli certifierad för de nya standarderna i god tid innan deadline.

 “International Organization for Standardization” (ISO) och “International Accreditation Forum” (IAF) har skickat ut ett pressmeddelande gällande standarden.

Kontakta oss gärna!