FDA utfärdar FSMA ackrediteringsstandarder för tredjeparts certifieringsorgan

fsma_logoFood Safety Modernization Act, FSMA, i USA har introducerat nya krav för att stärka förebyggande kontroller och förbättra säkerheten kring livsmedel som importeras till USA. I december publicerade FDA, Food and Drug Administration, en modell för ackrediterade standards för tredjeparts certifieringsorgan och en sista regel kring programmet för frivillig ackreditering.
 
FSMAs regler för tredjeparts certifiering förebygger att skadliga livsmedel importeras till USA. En del i den nya regeln innebär at FDA kan, vid särskilda omständigheter, begära ett certifikat från tredjepart för att säkerställa kvalitén av importerade livsmedel. Certifikatet kan också användas för att bevisa kvalitén av varorna inför VQIP, Voluntary Qualified Importer Program, vilka gör översiktskontroller och kan erbjuda ett snabbare inträde i USA.
 
I tillägg till detta säkerställer regeln de krav som gäller för att ett certifieringsorgan ska bli erkända av FDA och genom det vilka krav som gäller. Kraven täcker allt från lagstiftande organ, kompetens, kapacitet, säkerställer kvalitet och dokumentering.
 
LRQA är en globalt ledande aktör som erbjuder certifiering och utbildning inom mat där standarder inom FSSC 22000, ISO 22000, HACCP and BRC är inkluderade. Genom att arbetar nära ackrediteringsorganen och kontinuerligt supportera företag i branschen säkerställer vi FSMAs krav.
 
Läs vidare på www.lrqa.com/food-safety eller sök bland svenska kurser inom livsmedel och förpackningshantering www.lrqa.se/vara-tjanster/lrqa-utbildning/