Grundkurs i ISO 45001 3 oktober - Göteborg

Du behöver den här kursen om ...

•    Ni planerar att implementera nya ISO 45001 

•    Ni använder OHSAS 18001 där du vill orientera dig om nyheterna i nya ISO 45001 

•    Du t.ex. arbetar som kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef och vill fördjupa dig mer inom arbetsmiljö 

•    Du är hållbarhets- eller CSR-samordnare 

•    Du ansvarar för - eller hanterar processer i er organisation 

•    Du arbetar med internrevisioner inom arbetsmiljö 

Kursens mål ...

Att förbereda och inspirera deltagaren för en framgångsrik implementering av ett systematiskt arbetsmiljöarbete i sin organisation enligt kommande ISO 45001. 

Du lär dig ... 

•    Att förbereda dig och din organisation för en framgångsrik implementering av ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001. 

•    Ta del av helheten och de mycket intressanta nya kraven på exempelvis omvärlds/invärldsanalys, intressenter och deras arbetsmiljökrav samt ledarskap och risker. 

•   Hur arbetsmiljö kan implementeras och bli en väsentlig del av er organisations hållbarhetsarbete.  

•    Att sammanställa och prioritera arbetet med att stäva eventuella GAP gentemot ISO 45001.  

Kursens längd: 

1 dag.

Pris: 

5 900 SEK Ex. moms 

Anmälan

140-121890martinfreed

Martin Freed, Kursledare

Martin är civilingenjör och professionell utbildare/tränare och är en mycket uppskattad pedagog och inspiratör. 

Martin har spetskompetens inom ledarskap, verksamhetssystem och hållbarhet.