Grundkurs - Internrevisionteknik - 25 oktober

Internrevisionsteknik   1 dag - Göteborg - 25 oktober Anmäl dig här Anmäl dig här Anmäl dig här Vi ger dig den kunskap och de verktyg som behövs för att kunna utföra en internrevision mot ett ledningssystem. . Du behöver den här kursen om ... Du kommer att utföra och vara ansvarig för internrevisioner av era ledningssystem som t.ex. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 eller ISO 45001 (f.d. OHSAS) m.m.. Du lär dig ... strukturen av en revision. förstå den interna revisionens funktion och syfte i organisationen. hur man förbereder sig infor en revision och skapar en effektiv checklista. hur man samlar in fakta inför revisionen genom t.ex. intervjuer, observationer och dokumentgranskning . hur man ska värdera revisionens resultat . hur man skriver avvikelserapporter. hur man kontrollerar effektiviteten av korrigerande åtgärder. Hur man genomför en uppföljningsrevision. Du behöver … Ingen förkunskap av interna revisioner, men en viss kännedom av den standard du ska revidera. Kursens längd:  1 dag. Pris:  5 900 kr ex. moms Anmäl dig här