Grundkurs - ISO 9001 och 14001 - 21 och 22 januari 2019

freshstart.com

Grundkurs ISO 9001 21 januari Göteborg

Få en komplett förståelse om hur du integrerar och bygger ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. 

Du kommer lära dig ...

 • Att definiera vad kvalitet innebär för din organisation?
 • Identifiera drivkrafter för och skapa engagemang för kvalitetsarbetet.
 • Skillnaden mellan ett ledningssystem och en standard
 • Den nya gemensamma standardstrukturen och dess fördelar
 • Genomgång, tolkning och utvalda praktiska exempel av kraven i ISO 9001:2015.
 • Nyheterna och förändringarna jämfört med tidigare versioner.
 • Vad det innebär att vara certifierad
 • Utmaningar och möjligheter
 • Fällor att undvika .
 • Strukturen för att utveckla ett konkret ledningssystem.
 • Underlag för att göra en gap-analys mot det egna ledningssystemet.

För mer information och anmälan klicka här


Grundkurs ISO 14001 22 januari Göteborg

Få en komplett förståelse om hur du integrerar och bygger ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015.  

Du kommer lära dig ... 

 • Definiera vad miljö, som en del av hållbarhet, innebär för din organisation Identifiera drivkrafter för och skapa engagemang för miljöarbetet. 
 • Skillnaden mellan ledningssystem och standard 
 • Den nya gemensamma standardstrukturen och dess fördelar Genomgång, tolkning och utvalda praktiska exempel av kraven i ISO 14001:2015. 
 • Nyheterna och förändringarna jämfört med tidigare versioner av 1400. Vad det innebär att vara certifierad! Utmaningar och möjligheter!. Fällor att undvika . 
 • Strukturen och tågordningen för att utveckla ett konkret ledningssystem. 
 • Underlag för att göra en gap-analys mot det egna ledningssystemet. 

För mer information och anmälan klicka här