Säkrare distributionskedjor för livsmedel med nya BRC Global Food Safety Standard version 8

Version 8 av BRC Global Standard for Food Safety (BRC V8) publicerades idag, den 1 augusti 2018. Standarden ger ett ramverk för hanteringen av produktsäkerhet, integritet, lagstiftning och kvalitet, för alla som tillverkar, bearbetar och förpackar livsmedel. 

Revisionerna gentemot standardens nya version kommer att inledas den 1 februari 2019.

Viktigaste förändringar / höjdpunkter

 • Uppmuntrar till en livsmedelssäkerhetskultur
 • Utökar kraven på miljöövervakning 
 • Uppmuntrar företagen att fortsätta utveckla system för säkerhet och skydd av mat 
 • Ger mer klarhet kring kraven för produktionens riskzoner med höga risker och sträng skötsel 
 • Ger mer klarhet för tillverkare av djurfoder
 • Säkerställer global tillämpning och GFSI-benchmarking 

Hur kan vi hjälpa er?

Som ett officiellt organ för BRC-certifiering vet vi att en BRC V8-certifiering är ett bevis på era åtaganden att leva upp till livsmedelssäkerhetskraven och den ökar andras förtroende för er. Dessutom är det något som ofta krävs av olika organisationer i samband med deras godkännande av leverantörer.

För att hjälpa er att förstå förändringarna och vad ni behöver göra kommer vi att erbjuda följande tjänster lokalt, via vårt globala nätverk med tekniska experter på BRC:

 • En serie webbseminarier – utformade för att hjälpa er att förstå förändringarna och vad de innebär för er organisation
 • Briefing workshops – halvdagars workshops när vi tar en titt på förändringarna, följt av en övning och en frågestund för att hjälpa er att ta fram en plan för implementeringen av BRC version 8 
 • Besök för att hitta brister – ett endagsbesök där en av våra granskare tar en titt på er nuvarande verksamhet och identifierar vilka områden ni måste fokusera på för att granskningen av BRC V8 ska bli så framgångsrik som möjligt.

Varför välja Lloyd's Register?

 • Vi är tekniska experter med ett pragmatiskt men gediget tillvägagångssätt, vilket innebär att ni får den granskning ni behöver, när ni behöver den, utförd av vårt globala nätverk med BRC-granskare
 • Vi är ett officiellt BRC-certifieringsorgan, med en djup förståelse av programmet
 • Om ni är redo för förändringarna hjälper vi till att säkerställa detta genom vårt breda utbud av tjänster och information med extra värde
 • Vår förmåga att kombinera granskningar och erbjuda hela skalan av tjänster gör att ni får mindre strul, sparar tid och i slutänden även pengar
 • Kundservice är viktigt för oss, ni har alltid tillgång till rätt personer och den bästa BRC-erfarenhet som finns tillgänglig

Om du vill veta mer om vårt breda utbud av Livsmedelssäkerhet, klicka här