Om Lloyd´s Register Business Assurance

Lloyd´s Register Business Assurance är världens ledande leverantör av oberoende revisionstjänster inklusive certifiering, validering, verifiering och utbildning inom ett brett spektrum av standarder och system.

Korta fakta

  • Global organisation med verksamhet i över 120 länder
  • Erkänt av drygt 50 ackrediteringsorgan
  • Ingår i Lloyd’s Register Group Limited

Lloyd´s Register Business Assurance  ingår i Lloyd’s Register Group Limited. Lloyd’s Register är en global organisation med uppdrag att skydda liv och egendom och främja utbildning och forskning inom transport och teknik

Här finns vi

Vi är en global organisation med verksamhet i över 120 länder och som kan erbjuda multinationella kunder samordnade tjänster världen över. Vi utgår alltid från de lokala behoven. Oavsett hur stora eller små kunderna är eller var de finns kan vi uppfylla deras specifika krav. 

Så här arbetar vi

Vår unika revisionsmetod Business Assurance hjälper er att hantera era system och risker för att förbättra och säkra er organisations nuvarande och framtida resultat.  Vi introducerade Business Assurance på certifieringsmarknaden är 2004. Initiativet fick ett stort genomslag i branschen eftersom vi går ett steg längre än själva certifieringen och även gör en revision utifrån strategiska mål. På så sätt ser vi till att ni

  • når kapacitet att leverera enligt det löfte ni ger, förbättrar ert rykte och kan styrka era påståenden och differentiera er
  • ser påtagliga fördelar med ledningssystemen och kan omsätta dessa fördelar i ekonomiska resultat eller effektivitetsförbättringar
  • utvecklar er förmåga att hantera olika sorts risker som inte är ekonomiska
  • känner er trygga med att ledningssystemen uppfyller intressenternas behov.

Våra medarbetare

LR har alltid legat steget före när det gäller möta företagens certifieringsbehov. I över 25 år har våra medarbetare varit med och lett alla större utvecklingar som format den oberoende certifieringsbranschen. Det med vår hjälp som organisationer i världen i dag kan lita på att deras system och verksamhet uppfyller intressenternas krav och kan bidra till en långsiktig hållbar tillväxt.

Våra revisorer har ingående tekniska kunskaper och förstår branscherna de arbetar i och företagen de reviderar. Genom att koppla deras kunskap till era system och processer kan vi bidra till att era ledningssystem överensstämmer med era strategiska mål.

Vi arbetar också mycket med utveckling och förbättring av olika standarder och handledningar för ledningssystem och bedömning av överensstämmelse runtom i världen. Våra experter är erkända röster i branschen och deltar regelbundet i nationella och internationella tekniska kommittéer såsom ackrediteringsforum, standardiseringskommittéer och branschsektorgrupper.

Vårt mål är att du som kund 

  • Ska nå kapacitet att leverera efter de löften du ger. Det upprätthåller organisationens rykte samt skapar såväl inre som yttre trygghet och självförtroende. 
  • Ska få ett konkret värde av ert ledningssystem. Organisationen ska kunna härleda revisionsprocessens resultat till finansiella nätbara och kontrollerbara resultat. 
  • Ska utveckla en förmåga att på ett bättre sätt hantera en bredd av icke-finansiella risker. 

Avslag på certifiering

Om det i offert- och upphandlandningsstadiet eller under processen för certifiering, framkommer att LR inte kan bevilja certifiering, kommer orsaken till detta beslut meddelas till din organisation. 


Kontakta oss gärna för mer info!