Revisionsmetodiken - Business Assurance

Vår unika revisionsmetodik – Business Assurance – hjälper er att hantera era system och risker för att förbättra och säkra er organisations nuvarande och framtida resultat.

LRQA Business Assurance står på tre pelare. Vi går ett steg längre än själva certifieringen och genomför en revision av organisationen för att ni ska kunna nå era strategiska mål:

Riskbaserad metodik

Utifrån våra kunskaper om er bransch kan vi utveckla en förståelse för era strategiska och operativa planer och på så sätt identifiera de största riskerna för er sektor och organisation. Det gör att utformningen av ledningssystemet hela tiden kan utvärderas för att säkerställa att det tar hänsyn till sådana risker och klarar av att hantera dem. Det ser också till att systemet är och förblir komplett, robust och relevant. Metoden gör att ni kan bygga upp ert förtroende och stärka ert rykte bland era intressenter.

LRQA has actively supported Vodafone towards achieving certification for the provision of high quality, uninterrupted telecommunication services across Greece. LRQA's approach is fully consistent with our company’s principles, thus resulting in a very beneficial cooperation.

Konstantinos Panagos, Business Improvement Senior Manager, Vodafone Greece,

Temabaserad revision

Utifrån den riskbaserade metoden går vår kontroll igenom de teman som är mest verksamhetskritiska för er och granskar dessa områden ingående för att pröva hur effektivt ledningssystemet är. Genom att införliva den riskbaserade metoden på det här sättet säkerställer vi att revisionen fokuserar på det som har störst betydelse för dem med störst betydelse.

Kontinuerlig förbättring

Om ett ledningssystem inte används minskar dess effektivitet med tiden. Men när kontinuerliga förbättringar genomförs effektivt får det två fördelar:

  • ledningssystemet kan utvecklas till sin fulla potential
  • förbättringarna kan upprätthållas på lång sikt.

Kontinuerlig förbättring kan alltså bli en grundläggande komponent i alla ledningssystem. Den säkerställer att en organisation har den inneboende förmågan att leva upp till sina åtaganden att leverera både i dag och i framtiden och inge förtroende och trygghet hos intressenterna.

Att möta intressenters förväntningar

Ett företag har flera intressenter, bland annat aktieägare, tillsynsmyndigheter och medarbetare. Alla dessa personer vill och behöver veta att verksamheten bedrivs på korrekt sätt och är skyddad mot risker. 

En viktig del av metoden LRQA Business Assurance är att bevisa för intressenterna att deras intressen tas i beaktande. Det är därför certifiering från LRQA har så stor betydelse: den talar om för era intressenter att ni lever efter de allra högsta standarderna. Vi på LRQA verifierar inte bara att system lever upp till kraven enligt relevant standard. Vi går ett steg längre och tillför ett mervärde utöver vad man förväntar sig av en traditionell revisionsprocess:

  • en opartisk revision ni kan lita på
  • insikter i hur effektiva era system är genom våra revisorers kunskaper och tekniska expertis
  • stärkt trovärdighet – LRQA är ett globalt erkänt varumärke med en portfölj av internationellt erkända kunder.

På vilket sätt är LR Business Assurance annorlunda?

LR introducerade Business Assurance på certifieringsmarknaden år 2004. Initiativet fick ett stort genomslag i branschen eftersom vi går ett steg längre än själva certifieringen och även gör en revision utifrån strategiska mål.

Vi skräddarsyr våra revisioner så att de matchar ert företag och företagets sektor, utvecklingsnivå och mål. Det kan innebära att vi hjälper er att bli certifierade. Det kan också innebära att vi hjälper att använda era ledningssystem på ett mycket mer strategiskt och meningsfullt sätt. Det beror helt på vad som är rätt för er organisation just nu.

Vi fokuserar på det viktigaste

Metoden LRQA Business Assurance fokuserar på det som har verklig betydelse. Vi går systematiskt igenom riskerna ert företag kan utsättas för och anpassar revisionen så att den blir direkt relevant för era ledningssystems utvecklingsnivå och effektivitet.

Så här arbetar vi

Överensstämmelse är en viktig aspekt i allt vi gör. LRQA Business Assurance gör revisionen till ett kraftfullt ledningsinstrument för att förbättra och skydda resultat. Vi vet vad som är viktigt för er organisation och era intressenter och hjälper er att förbättra ert ledningssystem och er verksamhet på samma gång.