Kontinuerliga förbättringar

Om ett ledningssystem inte används minskar dess effektivitet med tiden. Men när kontinuerliga förbättringar genomförs effektivt får det två fördelar:

  • ledningssystemet kan utvecklas till sin fulla potential
  • förbättringarna kan upprätthållas på lång sikt. 
Kontinuerlig förbättring kan alltså bli en grundläggande komponent i alla ledningssystem. Den säkerställer att en organisation har den inneboende förmågan att leva upp till sina åtaganden att leverera både i dag och i framtiden och inge förtroende och trygghet hos intressenterna.