Mervärde

Ni får ut mesta möjliga av våra tjänster om ni vågar utmana oss. Vi behöver kontinuerligt information från er för att veta vad som är viktigast för er. Använd certifierings-, verifierings- och utbildningsprocesserna för att förbättra verksamheten och minska risken.

Det ska vara en positiv erfarenhet för er. Ni ska kunna bygga upp ett förtroende för era processer, hitta förbättringar och eliminera svagheter. På så sätt kan ni minska risken för att ni råkar ut för fel, olyckshändelser, anspråk eller åtal.

För att få ut så mycket som möjligt av den här processen måste samarbetet mellan våra organisationer byggas på förtroende och samverkan. Vi behöver bygga relationer, och det är viktigt att era medarbetare förstår att vi finns där för att hjälpa till.

Ni bör uppmuntra alla att använda certifieringsprocessen för att förbättra organisationens hälsa och sättet ni gör saker och ting.

När vi tittar på era ledningssystem går vi inte bara igenom er dokumentation som beskriver hur ni arbetar. Vi går också igenom vad som verkligen sker i er organisation. Vi vill veta om ni har en genomtänkt lösning för hur ni tar itu med enskilda frågor, antingen nedskrivet eller informellt.