Lloyd's Register Group Limited

LRQA ingår i Lloyd’s Register Group Ltd. Lloyd’s Register är en global organisation som erbjuder oberoende säkring för företag med kapitalintensiva högrisktillgångar inom energi- och transportsektorn för att öka säkerheten för liv, egendom och miljö. Det hjälper våra kunder att skapa en säker, ansvarsfull och hållbar försörjningskedja.

Oberoende och opartisk

Lloyd’s Register-koncernen är världsledande inom revision av affärsprocesser och produkter enligt internationellt erkända standarder. Det kan antingen vara standarder som getts ut av större oberoende organ eller som har utvecklats av oss. Vi har som mål att leverera kompletta lösningar för livscykel- och riskhantering som kan hjälpa er att säkerställa era tillgångars och systems säkerhet, integritet och driftresultat – från utformning av nya system till utveckling eller avveckling av befintliga system.

Lloyd’s Registers rykte som ett oberoende organ med säkerhet, integritet och hög standard som vägledande principer är något som har byggts upp under mer än 250 år. Vi har inget aktieinnehav att ta hänsyn till och är därmed oberoende och opartiska i allt vi gör.

Lloyd's Register has an enviable international reputation, respected for the quality, impartiality and integrity of its 87,000 plus workforce. This workforce is supported by a carefully developed operating infrastructure which has now expanded to over 240 offices in more than 100 countries

En imponerande historia

Namnet Lloyd’s Register härrör från ett kaffehus i London på 1600-talet som ägdes av Edward Lloyd och var en mötesplats för handelsmän, försäkringsgivare och andra med sjöfartsanknytning. 1760 bildade kaffehusets kunder klassificeringssällskapet Register Society för att kunna granska handelsfartyg och ”klassificera” dem utifrån deras skick.

Delivering services for over 250 years to organisations worldwide

Det första Skeppsregistret trycktes 1764. I början av 1900-talet började Lloyd’s Register tillämpa sina kunskaper inom andra branscher, framförallt energisektorn. Dessutom utökade vi våra tjänster till att omfatta certifiering av ledningssystem.

I dag lever Lloyd’s Register fortfarande efter principen att organisationen ska verka för allmänhetens bästa genom att bidra till ökad säkerhet för liv och egendom i olika branscher och främja utbildning och forskning inom dessa sektorer.