LRQA:s historia

Vi bildades 1985 som en reaktion på den första kvalitetsstandarden, BS 5750, som utgavs av den brittiska regeringen.

Vi var det första certifieringsorgan som blev ackrediterat för att utfärda certifieringar av kvalitetsledningssystem (QMS). Ackrediteringen erhöll vi från Storbritanniens nationella ackrediteringsråd för certifieringsorgan, United Kingdom Accreditation Council (UKAS).

LRQA har alltid legat steget före när det gäller möta företagens revisionsbehov. I över 25 år har våra medarbetare varit med och lett alla större utvecklingar som format den oberoende säkringsbranschen. 

Det med vår hjälp som organisationer i världen i dag kan lita på att deras system och verksamhet uppfyller intressenternas krav och kan bidra till en långsiktig hållbar tillväxt. 

Men naturligtvis blickar LRQA även framåt. Vi arbetar redan med de utmaningar som företag kommer att ställas inför i framtiden.

Viktiga datum i LRQA:a historia

  • 1985 - LRQA markerar början av den globala tredjepartscertifieringsindustrin genom att erhålla det första ackrediteringsnummret (001) för ISO 9001.
  • 1995 - LRQA erhåller återigen ackrediteringsnummer 001, denna gång för ISO 14001, vilket hjälper organisationer framgångsrikt hantera sin miljöprestanda. 
  • 2003 - LRQA börjar processen att revolutionera certifieringsbranschen. Global forskning visar att företag behöver mer än en check-lista för att möta sina certifieringsbehov.  
  • 2005 - LRQA är först att byta fokus från att "uppfylla normer" till att stämma av affärsmål med lanseringen av Business Assurance. Genom temabaserad strategi kan företagen nu dra nytta av ökad övervakning av de områden som är viktigast just för deras verksamhet. 
  • 2007 - LRQA introducerar Prism. Prism, det första stegvisa tillvägagångssättet för att införa ledningssystem som gör det möjligt för företag att visa sitt engagemang för att uppnå certifiering genom att kombinera kompletterande ledningssystem med deras befintliga ISO 9001 (QMS).
  • 2010 - LRQA introducerar riskbaserad metodik - LRQA Business Assurance.