Varför välja LRQA

En certifiering av ditt ledningssystem hjälper dig att driva ditt företag på ett bättre sätt. Därför är valet av revisionsorgan viktigt. LRQAs tjänster täcker samtliga behov inom utbildning, certifiering och verifiering av ditt ledningssystem. Tillsammans kvalitetssäkrar vi ditt företag och därmed även dina kunder.

Helhetsleverantör

LRQA har alla produkter inom tredjepartscertifiering vilket ger dig samordningsvinster.

Global närvaro

Genom att LRQA arbetar över hela världen kan vi hantera hela koncerner och utföra samordnade certifieringar av din verksamhet.

Mervärde genom Business Assurance™

LRQA arbetar med ett unikt koncept, Business Assurance. Vi nöjer oss inte med att endast konstatera överensstämmelse/avvikelse med en standard. Istället erbjuder vi ett mervärde genom en strukturerad feedback som ger ständiga förbättringar av ditt ledningssystem.

Trygghet

LRQA är ett världsledande företag inom tredjepartscertifiering.

Oberoende och opartisk 

LRQA identifierar rutinmässigt och analyserar möjliga intressekonflikter i samband med relationer och leverans av sin bedömning, kontroll, verifiering och certifiering. Där hot om opartiskhet identifieras vidtas åtgärder för att eliminera eller minimera ett sådant hot, detta dokumenteras tillsammans med uppgifter som visar dess pågående effektivitet. Dessa är tillgängliga för LRQA GTC och betraktas som en del av regelbunden översyn av opartiskhet av verifieringen, revisionen, certifiering och beslutsprocesser av LRQA