Lloyd’s Register – Sekretessmeddelande

Vad är syftet med detta sekretessmeddelande?

Lloyd’s Register tar dina personuppgifters säkerhet på största allvar och förbinder sig att tillse att dina personuppgifter alltid är skyddade. 

Syftet med detta sekretessmeddelande är att ge dig en tydlig förklaring av hur dina personuppgifter samlas in och används när du interagerar med oss, samt dina rättigheter vad gäller dina personuppgifter. 

Vilka är Lloyd’s Register? 

Med ”Lloyd’s Register” avses en internationell företagskoncern som ägs av Lloyd’s Register Group Limited (UK org.nr 08126909), som i sin tur ägs av Lloyd’s Register Foundation (UK välgörenhetsorg.nr 1145988 och UK org.nr 07905861).

Hur kontaktar jag Lloyd’s Register? 

Om du har frågor om det här sekretessmeddelandet eller vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta vår datasäkerhetschef via:

  • e-post: dataprotection@lr.org;
  • brev: Data Protection Officer, Lloyd’s Register, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, England eller 
  • telefon: (+44) 020 7423 1724. 

Vilka personuppgifter samlar Lloyd’s Register in? 

Lloyd’s Register samlar endast in grundläggande personuppgifter om dig (som namn, e-postadress och kontaktinformation, samt all övrig information som du väljer att tillhandahålla) och endast på följande sätt:

  • information som du själv tillhandahåller via vår webbplats, i skrift, via telefon, vid våra evenemang eller på andra sätt, eller
  • information som vi erhåller från ditt interagerande med våra webbplatser och/eller tjänster. 

Vi kommer inte att efterfråga, och avser inte att samla in, någon känslig personlig information om dig. 

Varför samlar Lloyd’s Register in personuppgifter? 

Lloyd’s Register behöver känna till grundläggande personuppgifter om dig för att kunna svara på förfrågningar från dig och för att tillhandahålla information som gäller våra tjänster (t.ex. nyhetsbrev, branschuppdateringar, information om våra produkter och tjänster, evenemangsinbjudningar, enkäter, marknadsundersökningar osv.) som du antingen samtyckt till att ta emot eller som gäller produkter eller tjänster från Lloyd’s Register som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi kommer inte använda dina personuppgifter i några andra syften.

Lloyd’s Register samlar in information om din användning av våra webbplatser med hjälp av cookies. Det gör vi för att kunna specialanpassa din upplevelse och, tillsammans med andras användaruppgifter och användningsinformation, förbättra innehållet, layouten och prestandan på våra webbplatser. Mer information hittar du i vår policy för cookies

Hur skyddas dina personuppgifter? 

Lloyd’s Register lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och röjer inte dina personuppgifter till någon utanför koncernen eller till någon person eller enhet utanför Storbritannien och/eller EU, förutom, och i den utsträckning att det är, både: (i) nödvändigt för de syften som anges i detta sekretessmeddelande, och (ii) de först har försäkrat sig om att korrekta skydd tillämpas för att säkerställa att sådan information fortsatt lagras och används i enlighet med detta meddelande och uppfyller EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679). 

Vi använder tjänstleverantörer som hanterar våra webbplatser, t.ex. värdtjänster och frågefunktioner, och vissa av dessa tjänstleverantörer kommer att behandla dina personuppgifter som en del av de tjänster de tillhandahåller oss. Vi kommer säkerställa att dessa tjänstleverantörer också efterlever detta sekretessmeddelande. 

Hur länge lagrar Lloyd’s Register personuppgifter? 

Dina personuppgifter lagras inte av Lloyd’s Register längre än vad som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte längre lagring krävs av lagen. 

Vilka är dina lagliga rättigheter? 

Du har ett antal lagliga rättigheter vad gäller dina personuppgifter, bland annat: 

  • rätt att komma åt och kopiera dina personuppgifter
  • rätt till korrigering av eventuellt felaktiga eller ofullständiga personuppgifter 
  • rätt att få dina personuppgifter raderade
  • rätt att begränsa eller invända mot Lloyd’s Register’s behandling av dina personuppgifter 
  • rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling (bland annat rätt att stoppa eller avbryta kommunikation när som helst, antingen genom att kontakta oss på det sätt som anges i detta sekretessmeddelande eller genom att klicka på Avbryt-länken i de e-postmeddelanden du får från oss). 

Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dina lagliga rättigheter. Vi svarar på alla rättigheter du vill utnyttja inom en månad efter att vi mottagit din begäran, undantaget om begäran är för komplex eller rör en betydande mängd information, i vilket fall vi svarar inom tre månader. 

Hur är det med registrerade besökare på något av Lloyd´s kontor?

När du besöker ett av våra kontor samlar vi endast in grundläggande personuppgifter om dig (som anges ovan i detta sekretessmeddelande) och endast för att upprätthålla säkerheten på platsen. Du kan bli ombedd att logga in och logga ut när du besöker ett av våra kontor, och du kan få ett besökspass att bära under ditt besök. Där Closed Circuit Television (CCTV) drivs på något av våra kontor, används detta endast för säkerhetssäkerhetssyfte.

Hur lämnar du in ett klagomål? 

Om du har ett klagomål gällande hur dina personuppgifter har hanterats av Lloyd’s Register kontaktar du Lloyd’s Registers datasäkerhetschef enligt informationen ovan. 

Du har laglig rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. För Lloyd’s Register är tillämplig tillsynsmyndighet UK Information Commissioner’s Office (för att lämna in ett klagomål eller rapportera ett problem går du till: https://ico.org.uk/concerns/). 

Uppdaterar Lloyd’s Register detta sekretessmeddelande? 

Lloyd’s Register kan ändra innehållet i detta sekretessmeddelande då och då utan att meddela dig. Kontrollera det här sekretessmeddelandet emellanåt så att du är införstådd med senaste, gällande version varje gång du går till våra webbplatser. Detta sekretessmeddelande uppdaterades 3 maj 2018.