Läs mer om nya ISO 9001, 14001 och 45001.

De båda standarderna ISO 9001 och 14001 har nu genomgått en ordentlig uppdatering liksom den helt nya ISO-standarden ISO 45001:2018 . Vi kan hjälpa er med en friktionsfri och säker övergång till de nya reviderade standarderna.

Eftersom alla företag och organisationer är unika och har olika typer av ledningssystem har övergången olika grader av komplexitet. Vi erbjuder en helt anpassad support och kan ta fram en övergångsplan för just er organisation. Våra tjänster är designade för att anpassas efter just ert ledningssystem och vi kommer att ge konkreta insikter som hjälper er att effektivisera övergången till nya ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 eller migrationen till ISO 45001:2018.

lrqa-iso-9001-2015-revisions

Nya ISO 9001:2015

Nya standarden är nu publicerad och detta innebär en rad stora förändringar för ert kvalitetsledningssystem.
Läs mer om hur vi kan hjälpa er med en lyckad övergång till nya ISO 9001.

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 The role of leadership How to engage top management

Hur du engagerar företagets ledning

I och med revideringen av de nya ISO-standarderna så krävs det nu att ledningen involverar sig aktivt i ledningssystemen. I detta dokument så går vi igenom hur du engagerar ledningsgruppen och hur ni kan bidra aktivt till en högre affärsnytta.

lrqa-iso-14001-2015-revisions

Nya ISO 14001:2015

Standarden publicerades under september 2015 och innehåller en rad förbättringar.
Läs mer om hur vi kan utveckla ert miljöledningssystem.