ISO 45001:2018 är den nya ISO-standarden för arbetsmiljö

ISO 45001 ersätter OHSAS 18001 som standard för arbetsmiljö. Den huvudsakliga skillnaden mellan OHSAS 18001 och ISO 45001 består i att organisationen inte bara behöver se över sitt eget arbetssätt utan också inkludera sina leverantörers arbete.

Tidsplan för ISO 45001  

  • ISO 45001 släppdes den 12 mars 2018
  • Övergångsperioden för att migrera är 3 år. OHSAS dras tillbaka i mars 2021

Vad innehåller ISO 45001:2018? 
- Det övergripande syftet med ISO 45001 är samma som för OHSAS 18001 >> Att anpassa de många nationella standarderna för system inom arbetsmiljöstyrning till en standard med avsikten att eliminera förvirring och marknadsuppdelning. 

- Struktur enligt Annex SL >> Liksom alla nya och reviderade ISO-standarder kommer ISO 45001 följa samma gemensamma terminologi och struktur som finns i Annex SL. Detta är en avgörande skillnad mellan OHSAS 18001 och ISO 45001. 

- Organisationens förutsättningar >> Annex SL medför ett starkare fokus på organisationens förutsättningar. Organisationer kommer behöva ta hänsyn till de arbetsmiljörisker som påverkar dem direkt och även ta med i beräkningen samhället i stort och hur deras arbete kan påverka grupper i omgivningen. 

- Företagsledning och arbetstagarinflytande >> Arbetsmiljöns roll kommer inte vara enbart den arbetsmiljöansvariges enskilda ansvar, utan det kommer bli mer inblandning från organisationens högsta ledning och större arbetstagarinflytande i utvecklingen av policy och system. 

Beställ den nya standarden:
Den finns att köpa hos www.SIS.se

Våra tjänster

  • Vi har möjlighet att göra en GAP-analys. Kontakta oss för mer information på nordicsales@lrqa.com eller ring oss på 031-26 21 80
  • Läs mer om våra kurser inom ISO 45001.