ISO 45001:2018 - den nya ISO-standarden för arbetsmiljö är snart här

ISO 45001 ersätter under OHSAS 18001 som standard för arbetsmiljö. Den huvudsakliga skillnaden mellan OHSAS 18001 och ISO 45001 består i att organisationen inte bara behöver se över sitt eget arbetssätt utan också inkludera sina leverantörers arbete.

Tidsplan för ISO 45001  

  • ISO 45001 beräknas träda i kraft under Mars 2018. 
  • Övergångsperioden är normalt på 3 år.

Vad kan vi vänta oss från ISO 45001? 
- Det övergripande syftet med ISO 45001 är samma som för OHSAS 18001 >> Att anpassa de många nationella standarderna för system inom arbetsmiljöstyrning till en standard med avsikten att eliminera förvirring och marknadsuppdelning. 

- Struktur enligt Annex SL >> Liksom alla nya och reviderade ISO-standarder kommer ISO 45001 följa samma gemensamma terminologi och struktur som finns i Annex SL. Detta är en avgörande skillnad mellan OHSAS 18001 och ISO 45001. 

- Organisationens förutsättningar >> Annex SL medför ett starkare fokus på organisationens förutsättningar. Organisationer kommer behöva ta hänsyn till de arbetsmiljörisker som påverkar dem direkt och även ta med i beräkningen samhället i stort och hur deras arbete kan påverka grupper i omgivningen. 

- Företagsledning och arbetstagarinflytande >> Arbetsmiljöns roll kommer inte vara enbart den arbetsmiljöansvariges enskilda ansvar, utan det kommer bli mer inblandning från organisationens högsta ledning och större arbetstagarinflytande i utvecklingen av policy och system. 

GAP-Analys

Vi har möjlighet att redan nu göra en GAP-analys gentemot DIS2. 
Kontakta oss för mer information på nordicsales@lrqa.com eller ring oss på 031-26 21 80