Nya ISO 14001:2015

I september 2015 lanserades nya ISO 14001:2015 internationellt. Arbetet har sträckt sig över flera år och involverat individer runt hela världen. Den nya versionen har fått rad stora förändringar där det ställs högre krav på företagets ledning och där intressenternas behov ska identifieras. Vidare innebär revideringen att alla standarder för ledningssystem utgår från en gemensam struktur.

Förändringar i nya standarden.

Standarden följer en s.k. ’high-level structure’ som är tänkt att tillämpas på alla ledningssystemstandarder som tas fram och revideras inom ISO. Annex SL är den nya gemensamma strukturen för alla nya och reviderade ISO-standarder. Denna styr införandet av miljöledningssystemet mot ett mera strategiskt tänkande inom organisationen samt ett ökat ansvar på ledarskapet. Du kan beställa den nya standarden här. 

Övriga nya områden i standarden inkluderar bl.a organisatoriskt innehåll (Kapitel 4), ett risk-baserat tillvägagångssätt (Kapitel 6 & 10), tillgänglighet (Kapitel 4.3 och 1), dokumenterad information (Kapitel 7.5) samt livscykelperspektiv och även kontroll av outsourcing (Kapitel 8)

Vad har reviderats?

Företag behöver även vara uppmärksam på ett antal områden som har reviderats (eller som nu innehåller mer specifik information): 

a) Ökat krav på ledningsgruppens engagemang med ISO 14001 (Kapitel 5) 

b) Policy (Kapitel 5.2) 

c) Kommunikation (Kapitel 7.4) 

d) Dokumentinformation (Kapitel 7.5), 

e) Prestation och utvärdering (Kapitel 9) 

f) Utvärdering av ledningen (Kapitel 9). 

När kan vi börja med övergången till ISO 14001:2015?

Redan nu kan din organisation med fördel planera er övergång till nya ISO 14001. Ni har 3 år på er att säkerställa övergången till den nya standarden (från september 2015) och ni kan när som helst välja att genomföra detta under denna period. Andra väljer helt enkelt att genomföra övergången i samband med den redan planerade förnyelserevisionen (var tredje år).

Hur kan LRQA hjälpa er?

Våra tjänster för att öka er kompetens om den nya standarden och göra er övergång så friktionsfri som möjligt innehåller bl.a. GAP-analys, kurser, företagsanpassade utbildningar, workshops för att nämna några. Våra tjänster skräddarsys helt för er organisation, medarbetare och system för att skapa en bättre förståelse och som relaterar till er verksamhet.

Kontakta oss för mer information. 

Nya ISO 14001:2015 Milstolpar

GBG Timeline 14001