Översikt för nya ISO 14001:2015

Ladda hem olika faktablad för att få en översikt gällande nya standarden.

ISO 14001 Översikt

Ladda ner vår PDF som ger dig en översikt över de viktigaste förändringarna mellan ISO 14001:2004 till ISO 14001:2015.

business discussion

ISO 14001:2015 GAP-Analys

Med en GAP-analys från LRQA får ni en sammanställning av ert nuläge och rekommendationer för att möta de nya kraven i 14001:2015.

Våra Öppna Kurser

Pressure Equipment Directive (PED)

This course is to provide participants with an opportunity to gain a comprehensive appreciation of the Pressure Equipment Directive (PED now 2014/68/EU).

Kvalitetsledning – enligt ISO 9001:2015,

Vi lär dig en genuin förståelse för vad kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 innebär och hur kraven framgångsrikt kan integreras i verksamheten. Efter kursen har du kunskaper om hur du rent konkret bygger ett effektivt kvalitetsledningssystem.

Miljöledningssystem – enligt ISO 14001:2015

Vi lär dig en genuin förståelse för vad miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 innebär och hur kraven framgångsrikt kan integreras i verksamheten. Efter kursen har du kunskaper om hur du rent konkret bygger ett effektivt miljöledningssystem.

Training and Presenting Course

This three-day course will equip you with the foundation skills that will enable you to confidently deliver a training session or presentation to colleagues or clients.

WEBINAR i Arbetsmiljö - 20 oktober

Välkommen på vårt frukostwebinar online, där vi går igenom fördelarna i den nya ISO 45001 och hur en organisation kan skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö