Översikt för nya ISO 14001:2015

Ladda hem olika faktablad för att få en översikt gällande nya standarden.

ISO 14001 Översikt

Ladda ner vår PDF som ger dig en översikt över de viktigaste förändringarna mellan ISO 14001:2004 till ISO 14001:2015.

business discussion

ISO 14001:2015 GAP-Analys

Med en GAP-analys från LRQA får ni en sammanställning av ert nuläge och rekommendationer för att möta de nya kraven i 14001:2015.

Våra Öppna Kurser

Process Management

Denna kurs kommer att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna kartlägga och förbättra affärsprocesser, samt ett grundläggande processtänk.

Pressure Equipment Directive (PED)

This course is to provide participants with an opportunity to gain a comprehensive appreciation of the Pressure Equipment Directive (PED now 2014/68/EU).