Nu det hög tid att planera övergången till nya ISO 9001/14001.

För att behålla er certifiering måste ni som företag ha implementerat de nya kraven innan september 2018. Detta innebär för de allra flesta att arbetet med att införa de nya kraven bör påbörjas omgående.

För att undvika eventuella flaskhalsar (t.ex. val av revisor, omarbete av system, utbildning av relevant personal), rekommenderar vi dock att ni påbörjar planeringen med er övergång omgående. Med rätt förberedelser finns goda möjligheter att lyckas med övergången och bli certifierad för de nya standarderna i god tid innan deadline. Kontakta oss så hjälper vi er med utbildningar, GAP-Analyser, och revisioner. 

Annex SL - en ny gemensam struktur

Standarden publicerades den 23 september och arbetet har sträckt sig över flera år och involverat individer runt hela världen. Som de flesta redan vet, innebär nya versionen en rad stora förändringar. ISO 9001 är i dag världens mest använda ledningssystemstandard med över 1 miljon utfärdade certifikat globalt. Bara i Sverige finns det drygt 5.000 företag som är ISO 9001 certifierade - men det finns dessutom ett stort antal utöver dessa som lever efter den utan att vara formellt certifierade. Syftet med den nya revideringen handlar om att samordna krav, ha identiska formuleringar samt främja efterlevnaden av standarden för att öka värdet för dess användare. ISO hoppas på att den nya strukturen skall kunna behållas i hela 30 år framöver. 

Annex SL, som är den nya gemensamma strukturen för alla nya och reviderade ISO-ledningssystemstandarder är den största förändringen gentemot tidigare. Högre krav ställs på företagets ledning, identifiering av intressenternas behov och ett riskbaserat tänkande får en central roll. Revideringens gemensamma struktur underlättar för de organisationer som vill skapa ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och de som redan har ett integrerat ledningssystem kommer definitivt att se fördelarna med det nya angreppssättet. 

"Nu när nya standarden är publicerad bör organisationer fundera och se över de förändringar och analysera vad detta kommer att innebära för just deras organisation."

Richard Crute-Morris, LRQA Assessment Services Capability Development Manager

Vad har reviderats?

Företag behöver bland annat speciellt titta över de områden som har reviderats eller som nu innehåller mer specifik information. Detta gäller framförallt kraven gällande ledningen (Kapitel 5 - Ledarskap), och att hantera förändringar (Kapitel 6 - Planering) samt utvärdering (Kapitel 7 - Stöd). Det ska finnas en tydlig koppling mellan organisationens ledningssystem och affärsplan och detta skall följas genom hela affärsprocessen. 

När kan vi börja med övergången till ISO 9001:2015?

Redan nu kan din organisation med fördel planera er övergång till nya ISO 9001. Ni har 3 år på er att säkerställa övergången till den nya standarden (från september 2015) och ni kan när som helst välja att genomföra detta under denna period. Andra väljer helt enkelt att genomföra övergången i samband med den redan planerade förnyelserevisionen (var tredje år).

Hur kan LRQA hjälpa er?

Vi kan hjälpa er att öka kompetensen om den nya standarden och göra övergången så friktionsfri som möjligt. Våra tjänster innehåller bl.a. GAP-analys, olika kurser, företagsanpassade utbildningar och workshops för att nämna några. Tjänsterna kan skräddarsys helt för just er organisation, medarbetare och system för att skapa en bättre förståelse och som relaterar till er verksamhet. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.