GAP-Analys

Med vår GAP-Analys bedömer vi ert befintliga kvalitetsledningssystem mot kraven i nya ISO 9001:2015 och ger rekommendationer för att hjälpa er mot en friktionsfri övergång.

LRQA's GAP-Analys granskar och analyserar statusen på ert kvalitetsledningssystem och ser om ni är redo för övergången till ISO 9001:2015. Vi kommer att fokusera på de åtgärder ni redan planerat för ert ledningssystem i samband med införandet av den nya standarden. Baserat på denna utvärdering och analys kommer din revisor att sammanställa ert nuläge och ge er rekommendationer för att möta den nya standarden på bästa sätt. 

GAP-analysen redovisas som ett dokumenterat underlag på detta så att du kan planera ditt nästa steg mot en framgångsrik övergång till ISO 9001:2015.

  • Eventuella gap kommer att diskuteras tillsammans med vår revisor för att se över hur dessa brister kan åtgärdas. 
  • Observera att vår GAP-analys inte är en fullständig bedömning mot den nya standardens krav gentemot övergången till ISO 9001:2015. Resultatet är istället en rapport för ert fortsatta arbete inför certifieringen. 
  • Vänligen notera att alla tjänster såsom GAP-Analys och kurser, är tilläggstjänster utöver ert befintliga kontrakt. 
  • Våra revisorer är experter och din organisation kan direkt dra nytta av deras erfarenheter och insikter. 

Kontakta oss för mer information på nordicsales@lrqa.com eller ring oss på 031-26 21 80.