We have found 538 relevant results

Formulär gällande LRQA-certifierat företag

LRQA har certifierat over 28000 företag. Om du önskar söka om ett visst företag är certifierat av LRQA – vänligen fyll i formuläret så detaljerat som möjligt nedan. 

Thank you

A member of the team will be in touch shortly.

Vår revisionsprocess

Med vår metod Business Assurance kan vi skräddarsy revisionen utifrån hur bra ert system klarar av att hantera och reducera de operationella riskerna ur alla hänseenden (till exempel kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och samtidigt säkerställa överensstämmelsen med alla krav enligt den valda standarden eller det valda systemet.

ISO Certifiering 9001 kvalitetsledningssystem

Standards and Schemes

Customers demand the best service and product quality. ISO 9001 Quality Management Systems (QMS) certification demonstrates commitment to both these and helps drive competitive advantage. LRQA Business Assurance, helps organisations manage their systems and risks to improve and protect their current and future performance.

EN 1090-1 bärande stål- och aluminiumkonstruktioner

Standards and Schemes

Certifiering mot EN 1090-1 är ett måste för alla företag som producerar lastbärande komponenter (bärverksdelar). Utförandet ska ske mot EN 1090-2. Efter en certifiering får tillverkaren CE-märka sina produkter. Denna certifiering och CE-märkning är det enda sättet att styrka att producerar produkter med bestyrkta krav.

Utbildning

På LRQA arbetar våra handledare dagligen med ledningssystem och förser dig med de kunskaper och verktyg du behöver för att effektivt arbeta med er organisations utveckling av ert ledningssystem. Alla våra föreläsare har en gedigen revisorsbakgrund och stor expertis inom de områden de föreläser och detta är din garanti för väl investerad tid i dina ambitioner inför din/er framtid. Vi står även till förfogande för skräddarsydda företagsanpassade kurser för er verksamhet. Vi anpassar oss då helt till era förutsättningar och ledningssystem där ni sätter agendan för maximalt utfall av investeringen, hos er eller hos oss. Kontakta oss för mer information.