We have found 517 relevant results

EN 1090-1 bärande stål- och aluminiumkonstruktioner

Standards and Schemes

Certifiering mot EN 1090-1 är ett måste för alla företag som producerar lastbärande komponenter (bärverksdelar). Utförandet ska ske mot EN 1090-2. Efter en certifiering får tillverkaren CE-märka sina produkter. Denna certifiering och CE-märkning är det enda sättet att styrka att producerar produkter med bestyrkta krav.

Standards, schemes and EC directives

We provide sector-specific services for automotive schemes, food schemes, aerospace schemes and many others . LRQA is a notified body for a number of EC Directives . We also deliver tailored assessment services using clients' own standards and requirements, especially supply chain management services.

Formulär gällande LRQA-certifierat företag

LRQA har certifierat over 28000 företag. Om du önskar söka om ett visst företag är certifierat av LRQA – vänligen fyll i formuläret så detaljerat som möjligt nedan. 

Thank you

A member of the team will be in touch shortly.

Vår revisionsprocess

Med vår metod Business Assurance kan vi skräddarsy revisionen utifrån hur bra ert system klarar av att hantera och reducera de operationella riskerna ur alla hänseenden (till exempel kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och samtidigt säkerställa överensstämmelsen med alla krav enligt den valda standarden eller det valda systemet.

Vår revisionsprocess

Med vår metod Business Assurance kan vi skräddarsy revisionen utifrån hur bra ert system klarar av att hantera och reducera de operationella riskerna ur alla hänseenden (till exempel kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och samtidigt säkerställa överensstämmelsen med alla krav enligt den valda standarden eller det valda systemet.