We have found 548 relevant results

Nettitude - ett cyberföretag inom Lloyd´s

Nettitude, som nu ägs och ingår i Lloyd´s Register, är en global leverantör av IT-relaterade säkerhetstjänster med mål att skyddaa organisationens teknik, människor och processer genom att minimera olika cyberrisker.  

Formulär gällande LRQA-certifierat företag

LRQA har certifierat over 28000 företag. Om du önskar söka om ett visst företag är certifierat av LRQA – vänligen fyll i formuläret så detaljerat som möjligt nedan. 

Thank you

A member of the team will be in touch shortly.

Vår revisionsprocess

Med vår metod Business Assurance kan vi skräddarsy revisionen utifrån hur bra ert system klarar av att hantera och reducera de operationella riskerna ur alla hänseenden (till exempel kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och samtidigt säkerställa överensstämmelsen med alla krav enligt den valda standarden eller det valda systemet.

ISO Certifiering 9001 kvalitetsledningssystem

Standards and Schemes

Customers demand the best service and product quality. ISO 9001 Quality Management Systems (QMS) certification demonstrates commitment to both these and helps drive competitive advantage. LRQA Business Assurance, helps organisations manage their systems and risks to improve and protect their current and future performance.