kvalitetsrelaterade standarder

Standarder och system avseende kvalitetsledningssystem

Våra standards

Se alla standarder

AS 9100 Aerospace

AS 9100 Kvalitet och säkerhet är av största vikt inom den riskfyllda flygindustrin. Certifiering enligt 9100/9110/9120 visar engagemang i både kvalitet och säkerhet och ger konkurrensfördelar.

BRC

BRC Global Standards används av leverantörer och globala återförsäljare. De underlättar standardisering av kvalitet, säkerhet, operativa kriterier och tillverkares uppfyllande av rättsliga skyldigheter. De hjälper också till att ge skydd för konsumenten.

BRC Packaging

Denna standard syftar till att skydda konsumenten genom att ge en gemensam grund för utvärdering av företag som levererar förpackningar för livsmedelsprodukter till återförsäljare. BRC Packaging är erkänd av Global Food Safety Initiative (GFSI).

Certifiering: AFS 2001 Arbetsmiljöledningssystem

Arbetsmiljö AFS 2001 är ett hjälpmedel för ditt företag att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen, samt att en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000 IT Service Management är ett styrningssystem för IT-tjänster som innehåller ett antal regler för avtal, kvalitet, kostnader och tjänsteleverans. Standarden kan hjälpa till att utvärdera och välja leverantör.

ISO/IEC 27001

ISO 27001 är en standard för informationssäkerhet som fokuserar på hot och risker som kan uppkomma inom ett företag. Standarden tillämpas framförallt av företag och organisationer som hanterar stora mängder känslig och värdefull information.