EMAS EU-direktiv för miljöverifiering

EMAS är EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. EMAS syfte är att effektivisera och förbättra miljöarbetet på företag. Och eftersom den är helt frivillig ger den en mycket positiv bild av ditt företag som visar att företaget valt att ta ansvar för miljön.

Fördelar med EU:s miljökontroll EMAS

Det finns många fördelar med EU:s miljökontroll EMAS:

  • EMAS baseras på ISO 14001 och är därmed lätt att implementera för ISO 14001-certifierade företag och organisationer.
  • En internationell standard.
  • Ett vanligt förekommande villkor i offentlig upphandling.
  • En EMAS-registrering ger företaget trovärdighet.
  • Företag som klarat EMAS-kraven får använda en officiell logotyp i samband med information och marknadsföring.

Om EU:s miljökontroll EMAS

För att klara registrering enligt EU:s miljökontroll EMAS behöver ditt företag klara vissa krav:

  • Handlingsplan för miljöarbete
  • Miljöstyrningssystemet ska överensstämma med de krav som EMAS ställer
  • Miljöredovisningen ska granskas och godkännas av ackrediterad miljökontrollant.

LRQA:s tjänster

Kontrollerar att ditt företag följer de riktlinjer som EMAS kräver för att ge en registrering.

Exempelkunder

Göteborgs Stad