IRIS Kvalitetsledningssystem för järnvägsindustrin

IRIS är ett globalt initiativ som utvecklats

och leds av UNIFE (Association of European Railway Industries) för att utvärdera ledningssystem inom järnvägsbranschen. IRIS baseras på och är ett komplement till ISO 9001 med krav som är specifika för tillverkning av rälsburna fordon. 

Fördelar med certifiering enligt IRIS 

Det finns många fördelar med en certifiering av ditt kvalitetssystem enligt IRIS: 

  • Ett internationellt erkänt certifikat 
  • Kommersiella fördelar genom publicering av certifikat i UNIFE´s databas. 
  • Databasen används av inköpare inom järnvägsbranschen 
  • Kvalitetsförbättringar genom leverantörsledet Integrerade revisioner (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO/TS 16949) 
  • Kostnadsbesparingar 

Varför välja LRQA

Mer än hälften av världens 200 största företag och tusentals mindre väljer LRQA för sin certifiering. 

LRQA:s unika revisionsmetod – Business Assurance – innebär att vi fokuserar på de områden och frågor som är viktiga för din verksamhet. Våra revisorer är branschspecialister som matchas mot ditt företags behov vilket möjliggör en effektiv och grundlig genomgång av ditt ledningssystem. Business Assurance hjälper organisationer att hantera sina system och risker vilket förbättrar och skyddar nuvarande och framtida resultat. 

För företag med andra eller olika kvalitetsledningssystem erbjuder LRQA integrerade lösningar, något som sparar både tid och pengar.

Om IRIS 

1 januari 2009 har de stora systemtillverkarna Alstom Transport, AnsaldoBreda, Bombardier Transportation och Siemens Transportation satt som datum då de kräver av sina leverantörer att de innehar en certifiering enligt IRIS. Det underliggande målet med IRIS är att höja kvaliteten och tillförlitligheten genom att förbättra hela leverantörsledet. Avregleringen inom järnvägsindustrin har gjort att transportörer måste klara olika länders krav. Detta uppnås genom en certifiering enligt IRIS. 

LRQA tjänster 

LRQA erbjuder Gap analys, förrevision och certifiering mot IRIS