AS 9100 Aerospace

Vad är AS 9100?

AS 9100 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesser som utvecklats av International Aerospace Quality Group. Den bygger på ISO 9001 med tillägg och tolkningar som är specifika för flyg-, rymd- och försvarsindustrin. AS 9100 har fler tillhörande standarder, till exempel 9110 som avsedd för företag som arbetar med reparation och översyn och 9120 som är avsedd för distributörssidan. Standarden 9100 är utfärdad i Nord- och Sydamerika som AS 9100, i Europa som EN 9100 och i Asien och Stillahavsområdet som JIS Q 9100.

Varför är AS 9100/9110/9120 viktigt för ert företag?

Certifiering enligt 9100/9110/9120 är ett bevis på att era produkter och tjänster uppfyller de höga kraven och standarderna inom flyg-, rymd- och försvarssektorn. Det visar att ni arbetar i enlighet med internationellt överenskomna och erkända rutiner för kvalitetsledning, och det är avgörande för att kunna ta hem kontrakt runt om i världen. Exempel på fördelar:

 • Internationellt överenskomna och erkända rutiner för kvalitetsledning inom flyg-, rymd och försvarssektorn.
 • Uppfyller kriterierna för att kunna vara med i OASIS-databasen (Online Aerospace Supplier Information System).
 • Ett gemensamt språk i kontakten med kunder och leverantörer runt om i världen.
 • Ökad effektivitet
 • En modell för ständiga och systematiska kvalitetsförbättringar
 • En modell för att leverera ett perfekt resultat till kunder och andra intressenter.

Fördelar med AS 9100/9110/9120 tillsammans med LRQA Business Assurance

LRQA Business Assurance säkerställer att våra revisioner fokuserar på de områden och frågor som är viktiga för er verksamhet. LRQA:s revisorer är branschspecialister och experter som förstår vad er verksamhet behöver, vilket gör det möjligt att göra en effektiv och gedigen revision av ert system. 9100/9110/9120-certifiering med LRQA Business Assurance visar på ett tydligt och transparent engagemang när det gäller kvalitet och ständiga förbättringar.

 • Konkurrensfördelar – förbättra era produkter, processer och er servicekvalitet, vilket ger större kundtillfredsställelse och förbättrad effektivitet.
 • Ständig förbättring – våra tjänster hjälper er att förbättra resultaten, minska riskerna, minska mängden avfall och införa ständiga förbättringar i ert företag.
 • Större marknadsandel – genom att förbättra kvaliteten i hela leveranskedjan, kan vi hjälpa er att övertyga era kunder, utveckla nya marknadsmöjligheter och vinna nya kontrakt.
 • Visa ert engagemang – att arbeta tillsammans med LRQA är ett tydligt bevis på ert kvalitetsengagemang. Vi är marknadsledande när det gäller att erbjuda revisioner av ledningssystem, certifiering och utbildning – och över hälften av världens 200 ledande företag har valt LRQA som sin certifieringsleverantör.
 • Branschkunskap – Några av de största namnen inom luftfartsindustrin är våra kunder, och vi kan hjälpa er att dra nytta av bästa praxis inom hela branschen.

Varför välja LRQA

Mer än hälften av världens 200 största företag och tusentals mindre väljer LRQA för sin certifiering. 

LRQA:s unika revisionsmetod – Business Assurance – innebär att vi fokuserar på de områden och frågor som är viktiga för din verksamhet. Våra revisorer är branschspecialister som matchas mot ditt företags behov vilket möjliggör en effektiv och grundlig genomgång av ditt ledningssystem. Business Assurance hjälper organisationer att hantera sina system och risker vilket förbättrar och skyddar nuvarande och framtida resultat. 

För företag med andra eller olika kvalitetsledningssystem erbjuder LRQA integrerade lösningar, något som sparar både tid och pengar.