Globala standarder från BRC

 BRC Global Standards används av bl.a. producenter av livsmedel och förpackningar, lager och distributionsföretag samt globala återförsäljare. De underlättar standardisering av kvalitet, produktsäkerhet, arbetet med att motverkas fusk, operativa kriterier och tillverkares uppfyllande av rättsliga skyldigheter där produkten framställs och används. De bidrar i hög grad till en effektiv styrning av hygien och kvalitet och hjälper även till att ge skydd för konsumenten. BRC och intresset för deras standarder har sett en stor tillväxt de senaste åren i takt med att detaljhandelns krav på livsmedelsproducenter har ökat när det gäller kvalitets- och miljöstyrning. En certifiering enligt BRCs-och andra GFSI erkända standarder efterfrågas idag från flertalet av de stora livsmedelskedjorna i Sverige. 

Vi har stor erfarenhet och erbjuder tjänster inom följande standarder inom BRC:

BRC Food - Den globala standarden för livsmedelssäkerhet

BRC Food är den globala standarden för livsmedelssäkerhet och kan användas av livsmedelsproducenter för att formellt certifiera sin produktion.

BRC Packaging

Detta är en standard för er som tillverkar olika förpackningsmaterial för livsmedel och konsumentprodukter. Standarden utgör ett ramverk och säkerställer att förpackningarna uppfyller regulatoriska krav.