BRC - global standard for agents and brokers

BRCs global Standard for Agents and Brokers utgåva 1, är en certifieringsstandard för organisationer som är verksamma i livsmedelskedja

BRCs global Standard for Agents and Brokers utgåva 1, är en certifieringsstandard för organisationer som är verksamma i livsmedelskedjan - men som inte har egna produktions-, lagrings- eller distributionsanläggningar. Den här globalt erkända standarden har utvecklats för organisationer som handlar med livsmedelsprodukter där syftet är att hjälpa dem med produktsäkerhet, kvalitet och juridik.

Dessa typer av organisationer (”agents and brokers”) är kritiska i livsmedels- och livsmedelsförpackningskedjan, eftersom de är ansvariga för att upprätthålla en effektiv spårbarhetskedja och påverka leverantörens produktsäkerhet och kvalitetsstandarder. Denna globala standard från BRC har därför utformats för att främja bästa praxis avseende produktsäkerhet, kvalitet och de operativa villkor som krävs för att uppfylla åtaganden om laglig efterlevnad och konsumentskydd.

Fördelar med att certifiera sig enligt BRC Agents and Brokers

  • Förtroende. Oavsett om du är en etablerad global leverantör eller om ni arbetar på en lokal/regional marknad så bidrar säkerställer standarden ett förtroende för dina kunder och andra intressenter 
  • Konkurrensfördel. Att vara certifierad enligt BRC Global Standard for Agents and Brokers och mäklare ger er en konkurrensfördel – speciellt när ni har handel med ledande återförsäljare. 
  • Lättförstådd. Standarden är skriven av branschexperter och därmed lättförstådd. Den är också utformad för att reflektera bästa praxis för ett riskbaserat tillvägagångssätt gällande produktsäkerhet. 
  • Kostnadseffektiv. Det finns inga dolda kostnader för att erhålla en certifiering och på längre sikt kan det bidra till ökad kostnadseffektivitet genom att minska på dyra misstag.

Varför välja LRQA?
- Vi är marknadsledande när det gäller tillhandahållande av bedömning av livsmedelssäkerhet, certifiering och utbildning. Flera av världens mest kända organisationer väljer oss för sina bedömningstjänster. 

-Referensklienter. Vi har ett antal kunder inom livsmedels- och förpackningskedjan som är allmänt erkända. 

- BRC Specialister - Våra revisorer har flera års erfarenhet inom livsmedels- och tillverkningssektorerna, vilket gör att vi kan erbjuda en pragmatisk service och högre affärsnytta.

Läs mer om standarden på BRC´s hemsida.