BRC Certifiering - Global standard för förpackningar och förpackningsmaterial

BRC/IoP Global standard för förpackningar och förpackningsmaterial är tillämpbar för bl.a. producenter av förpackningar för livsmedel och andra konsumentprodukter. Standarden anger krav för produktion av två olika riskkategorier av förpackningar:

Hög hygienrisk

 • Förpackningar som kommer i direkt kontakt med livsmedel eller andra hygieniskt känsliga produkter
 • Primärförpackningar som används för livsmedel eller andra hygieniskt känsliga produkter där det inte finns någon skyddande barriär på plats, exempelvis etiketter på en papperspåse
 • Produkter som är avsedda att konsumeras eller som kommer i direkt kontakt med kroppen, exempelvis genom att smörjas på huden

Låg hygienrisk

 • Förpackningar för konsumentprodukter (andra än livsmedel) och ytterförpackningar (sekundära och tertiära) för alla slags produkter
 • Primärförpackningar där det finns en skyddande barriär på plats, exempelvis pappersetiketter på en konservburk

Fördelar med certifiering enligt Global standard

 • Livsmedelsproducenter har en skyldighet att införa lämpliga system och kontroller för att säkerställa lämplighet sina förpackningar för säker användning i livsmedel.
 • BRC och IOP har utvecklat denna standard för att hjälpa återförsäljare och livsmedelproducenter i fullgörandet av sina rättsliga skyldigheter. 
 • Certifieringen hjälper att skydda konsumenten genom att tillhandahålla en gemensam grund för revision av organisationer som tillhandahåller livsmedelsförpackningar 
 • Löpande övervakning och besök ger ständig förbättring av kvalitet, hygien and produktsäkerhet 
 • Kan kombineras med ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, EN 15593, ISO 14001 och/eller OHSAS 18001

Om Global standard för förpackningar och förpackningsmaterial

Syftet med Global standard för förpackningar och förpackningsmaterial är att skapa en enhetlig standard och därmed ersätta olika företagsspecifika regelverk inom handeln. Standarden bygger på att tredjepartscertifiering utföras av organisationer som är ackrediterade enligt EN 45011. Global standard för förpackningar och förpackningsmaterial (utgåva 4) är en utveckling av äldre utgåvor där bl.a. krav införts på:
 • Styrning och kontroll av märkningsinformation med avseenden på allergener
 • Styrning och kontroll av migration, exempelvis från tryckfärger och andra tryckkemikalier
 • Migration vid livsmedelskontakt
 • Användande av återvunnet material
 • Säkerhetsaspekter i ett globalt perspektiv (“food defence””)
Standarden är indelad i två delar - för hög hygienrisk och för låg hygienrisk. Båda anger krav i sex olika kapitel men detaljkraven för låg hygienrisk är mindre omfattande:
 • Högsta ledningens åtagande och ständiga förbättringar 
 • Ledningssystem för hantering av hälsofara och risker 
 • Ledningssystem för produktsäkerhet och kvalitet
 • Krav på anläggningen 
 • Produkt- och processtyrning 
 • Personal 
Avsnitten är indelad i 8 grundläggande (fundamental) och övriga avsnitt. Alla delar av standardens krav ska bedömas vid varje utvärderingstillfälle. Företag kan få en certifiering på A, B eller C nivå beroende av antalet och graden på de avvikelser som iakttas. 

LRQAs tjänster

 • LRQA är ackrediterat för Global standard för förpackningar och förpackningsmaterial. 
 • LRQA har möjlighet att genomföra certifiering över hela världen enligt denna standard från BRC/IoP. När ett godkännande givits, får kunden en utvärderingsrapport och certifikat för detta. 
 • LRQA kan erbjuda integrerad revision enligt denna standard, och t.ex. ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, EN 15593, ISO 14001 och/eller OHSAS 18001. 

Exempelkunder

 • Amcor Flexibles, Lieksa
 • Amcor Flexibles, Kautua
 • Flextrus AB, Lund 
 • Constantia Corona, Köpenhamn
 • Flexopac AB, Halmstad
 • Mondi Sunne AB, Sunne