Certifiering: ISO 14001 Miljöledningssystem

ISO14001 är ett verktyg som kan hjälpa ditt företag att identifiera, prioritera och hantera miljörisker som en del av den normala verksamheten. Standarden tillåter att företag koncentrerar sig på de frågor som för tillfället bedöms som viktigast.

Fördelar med certifiering enligt ISO 14001

Visar på svagheter i ditt företags miljöledningssytem och hur du rättar till det.

Om ISO 14001

 ISO 14001 kräver att företag tar ansvar för att förhindra föroreningar av miljön samt även åtar sig ständiga förbättringar som en del av ledningens normala verksamhet. ISO 14001 bygger på vanliga termer inom ledningssystem - planera, genomföra, följa upp och förbättra.

ISO 14001 består av tre delar:

 • Syfte är att införa, underhålla och förbättra ett miljöledningssystem för att ge överensstämmelse med företagets miljöpolicy
 • Ett företags miljöpolicy är grunden för att forma en miljöstrategi
 • Planering av miljöarbetet är ett dynamiskt verktyg som fokuserar på förbättringsarbetet i miljöverksamheten

LRQA:s tjänster

 • LRQA erbjuder GAP-analys, förrevision och certifiering mot ISO 14001.
 • Erbjuder högkvalificerade revisorer som väl förstår standardens uppbyggnad och kan ge stöd till ditt företag.
 • En av få som kan revidera i alla områden inom industrin.
 • Kan utfärda certifikat mot ett stort antal ackrediteringar över hela världen.

Exempelkunder

 • Astra Tech AB
 • Genarps Lådfabrik AB
 • OKQ8
 • LK Lagerstedt & Krantz AB