FSSC 22000 - En GFSI godkänd standard för livsmedelssäkerhet

FSSC 22000 logo

FSSC 22000 är en certifiering mot en kombination av ISO 22000 och ISO/TS 22002-1 (för livsmedelsproducenter), ISO 22000 och PAS 222 (för producenter av djurmat och fodertillskott) samt ISO 22000 och PAS 223 (för producenter av livsmedelsförpackningar). FSSC står för Food Safety System Certification.

Vad är FSSC 22000?

FSSC 22000 är en standard för certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Standarden har utvecklats för företag som förädlar eller tillverkar animaliska eller känsliga vegetabiliska produkter, produkter med lång hållbarhet och livsmedelsingredienser som tillsatser, vitaminer och bio- kulturer. FSSC 22000 livsmedel baserades från början på ISO 22000 och PAS 220, samt några extra krav publicerade av FSSC. PAS 220 utvecklades för att beskriva grundförutsättningar för livsmedelsproduktion. Den 16 mars 2012 drogs PAS 220 in och ersattes av ISO/TS 22002-1. LRQA kan erbjuda ackrediterad certifiering mot FSSC 22000 Food version 3:2013.

Den nya versionen 4.1

I juli 2017 publicerades en uppdaterad version av certifieringsprogrammet FSSC 22000, version 4.1. Uppdateringarna berör bl.a. tilläggskraven för FSSC 22000-certifiering, definitioner samt krav på certifieringsorgan. Från och med 1 januari 2018 är det obligatoriskt att alla certifieringsrevisioner mot FSSC 22000 ska ske mot version 4.1.

FSSC 22000 för djurmatsproducenter ISO 22000 och PAS 222

FSSC 22000 för djurmatsproducenter håller på att utvecklas. LRQA kan erbjuda en kombination av ackrediterad certifiering mot ISO 22000 och en oackrediterad certifiering mot PAS 222. En certifiering som kan bli uppgraderad till en FSSC 22000 certifiering när standarden är klar och ackreditering skett.

Revisioner och utvärderingar

Revisioner och utvärderingar enligt någon av dessa standarder sker med ett processorienterat synsätt. Ett grundläggande krav för denna metod är att producenten har ett effektivt ledningssystem. Krav och riktlinjer för FSSC 22000 beskrivs i fyra delar:
 • Del I - krav på systemet för livsmedelssäkerhet och vägledning om hur man ansöker om certifiering (med bla information om extrakrav på livsmedelsproducenter)
 • Del II - krav för att tillhandahålla certifikattjänster (med regler för certifieringsorganisationer)
 • Del III - krav för att tillhandahålla ackreditering (med regler för ackrediteringsorganisationer)
 • Del IV - regler för FSSCs styrelse och intressenter
För ytterligare detaljer, se www.fssc22000.com

Fördelar med FSSC 22000 

FSSC 22000 hjälper producenter att bli bra på riskhanterings- och kvalitetsledningsmetoder som visat vara till stor nytta inom många olika slags företag. Fördelar med certifiering:
 • FSSC 22000 är en standard som kan användas fristående.
 • Standarden är uppbyggd som ISO 9001 och ISO 14 001. Det är lämpligt och möjligt att utveckla ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och livsmedelssäkerhet.
 • Ett certifikat enligt denna standard stärker ditt företag och varumärke.
 • Ökar förtroende för livsmedel / djurmat / livsmedelsförpackningar och minimera hälsorisker
 • Lägre revisionskostnader

Är FSSC 22000 erkänt av GFSI?

GFSI (Global Food Safety Initiative) har godkänt FSSC 22000:2010 för livsmedel, baserat på att innehållet i detta uppfyller kraven i GFSIs vägledning.

FSSC 22000 livsmedel är den sjätte bland de av GFSI erkända standarderna, tillsammans med BRC Globala standarden för livsmedelssäkerhet, IFS och SQF 2000.

FSSC 22000:2011 för livsmedelsförpackningar är accepterad av GFSI styrelse.

Hur och varför har FSSC 22000 utvecklats?

GFSI bedömde att ISO 22000 inte vara tillräckligt detaljerad när det gäller kraven på grundförutsättningar. Detta ledde till utvecklingen av PAS 220 och ISO/TS 22002-1, PAS 222 samt PAS 223. För att en certifieringsordning ska accepteras inom GFSI programmet måste denna ha en ägare. FSSC 22000 ägs och förvaltas av Foundation for Food Safety Certification (Stiftelsen för livsmedelssäkerhetscertifiering) i Holland.

Hur går certifiering gentemot FSSC 22000 till?

Livsmedelsproducenter som redan är ISO 22000 certifierade behöver enbart revideras mot ISO/TS 22002-1. Företag som är certifierade enligt BRC Global standard för livsmedelssäkerhet eller IFS kan överföra dessa certifieringar genom en kompletterande revision till en FSSC 22000 certifiering.

Producenter av livsmedelsförpackningar som har en ISO 22000 certifiering kan på samma sätt bli FSSC 22000 certifierade genom en revision mot PAS 223. Företag med certifikat för BRC / IoP Global standard for packaging and packaging materials kan överföra detta till en FSSC 22000 certifiering efter en kompletterande revision.

Varför välja LRQA

 • Mer än hälften av världens 200 största företag och tusentals mindre väljer LRQA för sin certifiering. 
 • LRQA:s unika revisionsmetod innebär att vi fokuserar på de områden och frågor som är viktiga för din verksamhet. 
 • Våra revisorer är branschspecialister som matchas mot ditt företags behov vilket möjliggör en effektiv och grundlig genomgång av ditt ledningssystem. Vår metodik hjälper organisationer att hantera sina system och risker vilket förbättrar och skyddar nuvarande och framtida resultat.
 • För företag med andra eller olika kvalitetsledningssystem erbjuder LRQA integrerade lösningar, något som sparar både tid och pengar.

LRQA:s tjänster

 • Vi erbjuder GAP-analys, förrevision och certifiering mot ISO 22000, ISO/TS 22001-1, PAS 222 och PAS 223, samt FSSC 22000 Food och FSSC 22000 Packaging.
 • Företagsanpassade seminarier som fokuserar på FSSC 22000 eller de olika krav dokumenten om grundförutsättningar.
 • LRQA kan erbjuda integrerad revision enligt denna standard, och t.ex. Global standard för livsmedelssäkerhet från BRC, ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

Exempelkunder 

 • Böja Bagarn´n AB, Timmersdala
 • Carlsberg Danmark A/S, Frederica
 • Anamma Food AB, Simrishamn
 • Konfektyrfabriken Aroma AB, Skarpnäck och Torshälla
 • Langholt AmbA / Cargill-AKV I/S, Vodskov
 • Spendrups Bryggerier AB, Grängesberg och Hällefors
 • Örneborgs Delikatesser AB, Kungsbacka