EN 1090-1 bärande stål- och aluminiumkonstruktioner

Den harmoniserade standarden SS-EN 1090-1 omfattar bärande delar av stål och aluminium. Prestandadeklaration och CE-märkning är obligatoriskt för dessa produkter sedan den 1 juli 2014. Det är tillverkarens ansvar att deklarera och märka produkterna.


Samexistensperioden för EN 1090-1 löpte ut 1 juli 2014. Byggprodukter som omfattas av denna standard skall vara prestandadeklarerade och CE-märkta senast
då. Företag som tillverkar lastbärande komponenter (bärverk eller delar av) som dimensionerats med eurokoder ska certifiera sig mot EN 1090-1. Utförande ska ske mot EN 1090-2. Därefter får tillverkaren CE-märka sina lastbärande produkter.

Kravet på obligatorisk CE-märkning gäller från 1 juli 2014. Certifiering mot EN 1090-1 och CE-märkning är den metod som används för att hävda att man har produkter med bestyrkta krav.

Vi kan hjälpa er med certifiering. Kontakta oss för mer information och offert..