EU-direktiv

Den europeiska gemenskapens produktdirektiv skapades av EU för att åstadkomma fri rörlighet för varor och tjänster. Direktiven var ett resultat av Romfördraget 1957. Medlemsländerna ville undanröja eventuella handelshinder inom Europa som kunde uppstå på grund av de många olika tester och certifieringar som behövdes för att uppfylla kraven på de nationella marknaderna.

Oberoende testning, undersökning och certifiering av en produkt enligt ett direktiv måste utföras av ett organ som är godkänt av gemenskapen och registrerat hos EU-kommissionen.

LRQA är ett godkänt organ och kan erbjuda oberoende certifiering enligt relevanta direktiv så att företaget kan leverera produkter och tjänster på ett säkert sätt och enligt förväntad standard till era kunder.

EN 1090

Certifiering mot EN 1090-1 är ett måste för alla företag som producerar lastbärande komponenter (bärverksdelar). Utförandet ska ske mot EN 1090-2. Efter en certifiering får tillverkaren CE-märka sina produkter. Denna certifiering och CE-märkning är det enda sättet att styrka att producerar produkter med bestyrkta krav.

PED Tryckkärl

Direktivet gäller för alla tryckbärande anordningar som finns på marknaden inom EU. Direktivet omfattar konstruktion och tillverkning för produkter med ett tryck över 0,5 bar. Reglerna vänder sig i första hand till tillverkare, men även till importörer, säljare eller andra som tar sådana anordningar i drift.