PED Tryckkärl - EU direktiv för tryckbärande anordningar

Om PED

Produkterna som berörs av direktivet indelas utifrån risknivån. Kraven på granskning och kontroll bestäms av risknivån. I föreskriften AFS 1999:04 kan du få mer information om EU-direktivet överfört till svenska bestämmelser. Det är viktigt att vara väl insatt i EU-direktivet PED för dig som beställer tryckbärande anordningar.

Vad räknas som tryckutrustning enligt direktivet?

  • Rörledningar
  • Säkerhetsanordningar
  • Tryckbärande tillbehör
  • Tryckkärl

LRQA:s tjänster

Vi kan hjälpa ditt företag att förstå direktivet och hur det påverkar verksamheten.