Standarder, system och direktiv inom livsmedelssäkerhet

LRQA har i över två decennier arbetat med att förbättra, formalisera och utveckla standarder för livsmedelssäkerhet.

Våra experter på livsmedelssäkerhet är aktiva medlemmar i världens ledande  kommittéer för livsmedelssäkerhet. Vi har experter i  bland annat ISO 22000:s tekniska kommittén, Europeiska Ackrediteringsstyrelsens livsmedelskommitté, Stiftelsen för livsmedelssäkerhetscertifiering och Global Food Safety Initiative (GFSI:s) tekniska kommitté.

Våra standards

Se alla standarder

BRC

BRC Global Standards används av leverantörer och globala återförsäljare. De underlättar standardisering av kvalitet, säkerhet, operativa kriterier och tillverkares uppfyllande av rättsliga skyldigheter. De hjälper också till att ge skydd för konsumenten.

HACCP

Our HACCP services deliver against the embedded HACCP principles developed by Codex Alimentarius of the World Health Organisation to ensure your legal compliance and an effective food safety system.

ISO 22000

Det är viktigt för konsumenten att kunna lita på de livsmedel som produceras av den globala livsmedelsindustrin. ISO 22000 gäller för alla länkar i livsmedelskedjan. Alltifrån de som producerar foder, tillverkar maskiner, förpackar varorna och distribuerar dem, till grossister och butiker. Företag har möjlighet att certifiera sig enligt ISO 22000 och visa att företaget har kontroll på sitt livsmedelssäkerhetsarbete.